Hållbarhetskompass – klimatetiska perspektiv

Få syn på hållbarhet ur fler perspektiv. Syftet är att få en förståelse för hur vår inre kompass påverkar vårt agerande i de yttre systemen och hur det påverkar framtiden. Helt enkelt att få syn på åt vilket håll hållbarhetskompassen pekar.

Det pratas om hållbarhet. Vad betyder det? Beroende på vad du sätter i centrum kommer begreppet att definieras olika. Som ledare i tuffa tider, till exempel i Coronatider ställs du inför val. En del av oss kommer välja att sätta hållbarhetsbegreppet närmare en ekonomisk överlevnad, andra människans överlevnad och en tredje mänsklighetens överlevnad på jorden. Det i sig är naturligt. Vi är alla olika.

Människans klimatpåverkan har lett oss fram till där vi är idag. Coronasituationen och bränderna i Australien och Kalifornien är exempel och kan direkt kopplas till människans agerande. Klimatforskarna varnar för kritiska klimat- och vädersituationer. Resten kan vi bara gissa oss till.

På temat gör Skjuss workshops och ledarskapsutveckling. Temat bygger på etik, ledarskap, klimat och coaching.

hållbarhetskompass