HR / Lön

HR -stöttning

Behöver du någon att bolla med? Ring mig. Jag har dryga 15 års erfarenhet inom området, vitt och brett, smått och stort. Utefter ditt behov sätter vi upp ett paket som passar just dig och din organisation.

HR – interim

Har ni behov av en tillfällig lösning? Jag har erfarenhet att snabbt ta över eller sätt mig in i HR arbete. Står ni kanske inför en förändring, tillfälligt behov av förstärkning, tillfälligt personaltapp eller en mer planerad frånvaro? Jag tar uppdrag på några månader upp till något år eller två, deltid eller heltid.

Lön

Lön kan inte stå obemannat. Ibland behövs förstärkning, outsourcing eller annan hjälp. Kanske med någon översyn, lönerevision, koppling pension och lön, löpande löneberedning, byte av lönesystem, med mera? Lika länge som jag har varit sysselsatt inom HR har jag jobbat med löner. Jag tar uppdrag på några månader upp till något år eller två, deltid eller heltid.

Jag är noga med att stämma av uppdraget för att se att vi passar för varandra. Om vi inte passar har jag ett brett kontaktnät som även kan stötta upp inom andra områden. Jag tror på ärlighet och transparens.