Jobbar med människor

Människor är precis vad de är och skapar kultur. Inget finns utan det andra. En förutsättning för att mötas, skapa nytt eller bygga vidare och stärka det som redan finns är att titta på vad som är värdegrundande och styrkor som finns på arbetsplatsen. Den övergripande normen styr och ställer, subkulturer i grupper/team påverkar på sitt sätt, och de i sin tur består av individer som i allra högsta grad påverkar klimatet på arbetsplatsen.

En positiv hållbar kultur kräver att vi jobbar medvetet med den. Vi ska inte förändra för förändrandets skull men vi ska uppmärksamma och stärka det vi tycker är bra och förfina det som kan bli bättre. Och vad är det som ligger bakom? Etiken bakom agerandet blir mer och mer viktig i företagande vi för, för att kunna bidra på ett positivt sätt in i framtiden. Arbetet utgår från organisationens vilja att fortsätta utveckla kulturen samt ett ledar- och medarbetarskap där alla behov ses som lika viktiga för ett hälsosamt företagande i balans.

  • Identifiering av vad som är av vikt och vilka styrkor de för med sig, både i grupp och per individ
  • Utifrån etiken får vi en förståelse för, åt vilket håll vi är på väg
  • Utvecklar ledar- och medarbetarskap
  • Agerar utbildare och coach i utbildningar och workshops
  • Tar fram aktiviteter till teamwork med kollegorna

Med lång och bred erfarenhet inom HR vävs viktiga aspekter kring arbetsmiljö och arbetsrätt in i upplägget, liksom flertalet teorier inom ledar- och medarbetarskap, interkulturell kommunikation, etik samt det coachande förhållningssättet.

För mer information om upplägg och priser klicka på glassen