Välkommen hit

Skjuss stöttar individer och organisationer i ledarskap och HR frågor. Fokus ligger på klimatsmart chefs- och självledarskap. Det finns en medveten strategi, om att alltid ha människan centrum. Med lång erfarenhet inom HR, som coach (ICF certifierad, PCC) och ledare stöttar Skjuss i de hållbara och medvetna stegen framåt.

Skjuss jobbar med det coachande ledarskapet i botten. Därtill kommer en mängd teorier kring ledarskap, samtalsmodeller, arbetsrätt samt interkulturell kommunikation för att bygga på ledarskapet utifrån individens förmåga.

Med Skjuss som samarbetspart får du, förutom utveckling, ett utrymme för reflektion i ditt chefs-/självledarskap, ett bollplank kring de HR relaterade frågorna och skjuts på vägen.